Tonnageskatt för sjöfarten

Skriftlig fråga 2005/06:1914 av Brandin, Claes-Göran (s)

Brandin, Claes-Göran (s)

den 7 juli

Fråga 2005/06:1914 av Claes-Göran Brandin (s) till finansminister Pär Nuder (s)

Tonnageskatt för sjöfarten

Under en lång tid har rederier i länder med så kallad bekvämlighetsflagg haft konkurrensfördelar mot rederier förlagda i Europeiska unionen. Den 25 november 2004 sjösattes en utredning om tonnageskatt för sjöfarten. Den 24 februari 2006 överlämnades utredningens betänkande till regeringen. Utredningen föreslår att Sverige inför ett system med tonnagebeskattning av fartyg i syfte att ge rederier inom Europeiska unionen bättre konkurrensvillkor. Nu har även remissinstanserna lämnat positiva remissvar. Min fråga till finansministern blir därav följande:

Tänker ministern lägga en proposition på riksdagens bord i höst som behandlar denna fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-07-07 Besvarad: 2006-07-12 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-12)