tonårsaborter

Skriftlig fråga 1999/2000:82 av Agestav, Amanda (kd)

Agestav, Amanda (kd)

den 18 oktober

Fråga 1999/2000:82

av Amanda Agestav (kd) till socialminister Lars Engqvist om tonårsaborter

Den 29 september 1999 kom Socialstyrelsens statistik över antalet utförda aborter januari till juni 1999. Glädjande är att antalet aborter överlag minskat med 1 % jämfört med samma period föregående år. Högst alarmerande i halvårsstatistiken är däremot att tonårsaborterna ökat med 6 %. Samtidigt utgör dessa siffror fortsättningen på en trend som påbörjades för flera år sedan.

Första halvåret 1995 utfördes 17,2 aborter per 1 000 kvinnor i åldrarna 15@19 år, de tre därpå följande åren ökade antalet till att ligga mellan 17,7 och 17,8. Första halvåret 1999 utfördes 18,8 aborter per 1 000 kvinnor i åldrarna 15@19 år.

Från 1997 till 1998 minskade antalet aborter överlag med 2 %, medan tonårsaborterna under denna period ökade med 2 %. Halvårsstatistiken för 1999 visar således att antalet tonårsaborter ökat med 6 % sedan 1998. Sedan 1995 har tonårsaborterna ökat något över 9 %. Då utfördes 2 118 tonårsaborter, nu 2 311 under årets första halva.

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta med anledning av de ökade tonårsaborterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-10-18 Besvarad: 1999-10-26 Anmäld: 1999-11-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-10-26)