Tobakslagen

Skriftlig fråga 2009/10:596 av Särnblad, Anneli (s)

Särnblad, Anneli (s)

den 4 mars

Fråga

2009/10:596 Tobakslagen

av Anneli Särnblad (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter är sedan flera år förbjuden. Från förbudet undantas dock marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksvaror för försäljning, eller kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen som inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak.

Det svenska reklamförbudet infördes med hänsynstagande till internationella rekommendationer, exempelvis WHO. Tobaksindustrin, ifall inte all reklam förbjudits, flyttar reklambudgeten till andra strategier så som att tobaksvaror fått ökad exponering på säljställen. Uppgifter om tobaksindustrins totala utgifter för säljfrämjande åtgärder för tobaksvaror är därför en viktig förutsättning för att man skall kunna kontrollera om politiken för tobakskontroll är effektiv ur ett folkhälsoperspektiv.

WHO:s ramkonvention ställer krav på att industrin redovisar sina kostnader för marknadsföring och sponsring som inte är förbjuden. Tobakslagen innehåller krav på sådan redovisning: partihandlare och importörer av tobaksvaror ska till Statens folkhälsoinstitut lämna uppgifter om sina kostnader. Regeringen får meddela föreskrifter om omfattningen.

Någon redovisning av tobaksindustrins reklamkostnader har inte kommit till stånd, då regeringen inte meddelat några föreskrifter.

Min fråga blir därför:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att ta fram dessa föreskrifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-04 Anmäld: 2010-03-04 Besvarad: 2010-03-10 Svar anmält: 2010-03-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-10)