Tobaksbruket och ANDT-strategin

Skriftlig fråga 2019/20:455 av John Weinerhall (M)

John Weinerhall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Rökning beräknas i Sverige leda till över 10 000 dödsfall per år, och omkring 100 000 svenskar insjuknar varje år i rökrelaterade sjukdomar. Sverige har samtidigt EU:s lägsta tobaksrelaterade dödlighet. I 24 av övriga 27 medlemsstater är den tobaksrelaterade dödligheten mer än dubbelt så hög. Anledningen till detta är att många i Sverige använder snus, som är mindre riskfyllt, i stället för cigaretter.

Det står utom allt tvivel att om människor brukar tobak är det klart mycket bättre rent hälsomässigt om de undviker tobaksprodukter som förbränns, till förmån för snus och produkter som hettas upp eller förångas. Det står även klart att denna möjlighet gör skillnad på riktigt; statistiken för den tobaksrelaterade dödligheten inom EU talar sitt tydliga språk. Utifrån perspektivet att värna människors liv och hälsa bör målet framåt således vara att minska tobakens skadeverkningar snarare än att enögt sikta på att minska bruket som sådant.

På alkoholområdet har Sverige redan varit klarsynt nog att tillämpa ett riskreduktionsperspektiv i den innevarande ANDT-strategin. I den nya strategi som regeringen har aviserat ska ersätta den nuvarande bör därför ett perspektivskifte ske och även tobakspolitiken få ett riskreduktionsperspektiv. Konkret innebär det att fokus bör riktas mot att minska tobaksrökning då detta är en av de absolut främsta riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död som går att förebygga.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern att ta initiativ till att införa ett riskreduktionsperspektiv i fråga om tobak i den kommande ANDT-strategin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-20 Överlämnad: 2019-11-21 Anmäld: 2019-11-22 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga