Tjänstepension vid gränspendling

Skriftlig fråga 2016/17:878 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Nyligen besökte jag Grensetjänsten vid den svensk-norska gränsen. Grensetjänsten arbetar med att hjälpa privatpersoner och företag som har någon form av gränsöverskridande sysselsättning. De har också ett myndighetsnätverk som kan lämna information till dem som har frågor som rör gränsöverskridande sysselsättning för både privatpersoner och företag.

I dag gränspendlar omkring 50 000 personer mellan de nordiska länderna för arbete och näringsverksamhet. Till detta kommer de som valt att bosätta sig i ett annat nordiskt land. Rörligheten är viktig för våra länder och det är angeläget att arbeta för att reducera gränshinder. Många gränshinder är lösta, men flera återstår. När jag besökte Grensetjänsten fick jag information om ett problem som rör norrmän som arbetat en tid i Sverige, men nu gått i pension. I flera fall har svenska försäkringsbolag inte betalat ut tjänstepension som intjänats i Sverige. Det handlar om försäkringsbolag som, enligt Grensetjänsten, ursäktat sig med att de saknat de norska pensionärernas bostadsadresser. Hur många personer som är drabbade är svårt att veta.

Mot den bakgrunden vill jag ställa följande fråga till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Hur tänker statsrådet komma till rätta med försäkringsbolagens skyldighet att betala ut tjänstepension till pensionärer bosatta i ett annat nordiskt land?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-02-17 Överlämnad: 2017-02-17 Anmäld: 2017-02-21 Sista svarsdatum: 2017-03-01 Svarsdatum: 2017-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga