Tjänstemannaansvar

Skriftlig fråga 2018/19:18 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Riksdagen har genom ett tillkännagivande och beslut den 18 april 2018 uppmanat regeringen att utöka straffansvaret för tjänstefel (KU37).

Riksdagen anser att ett utökat straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltningen skulle förbättra medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för den offentliga verksamheten. Därför uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att se över lagstiftningen om tjänstefel, med inriktningen att fler handlingar än i dag ska kunna bestraffas.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När börjar översynen av lagstiftningen och när har vi en lagstiftning om ett utökat tjänstemannaansvar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-23 Överlämnad: 2019-01-23 Anmäld: 2019-01-24 Svarsdatum: 2019-01-30 Sista svarsdatum: 2019-01-30
Svar på skriftlig fråga