Tjänstehundar och privata uppfödare

Skriftlig fråga 2007/08:1317 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 juni

Fråga

2007/08:1317 Tjänstehundar och privata uppfödare

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Jag har tidigare frågat om regeringen kommer att lägga fram något förslag med anledning av tjänstehundsutredningen Hundgöra – hundar som gör nytta som kom 2005. Svaret att regeringen har för avsikt att lämna ett gemensamt uppdrag till de myndigheter som använder tjänstehundar att analysera och utvärdera de fördelar som kan nås genom myndighetssamverkan inom detta område tyder på att privata aktörer och uppfödare inte finns med i bilden, detta i motsats till utredningens förslag som lyfte fram de privata aktörerna. Det har framgått av medierna att Försvarsmakten säljer hundar till ett uppenbarligen subventionerat underpris. Försvarsmakten har sålt tjänstehundar för 12 000 kronor medan en privat uppfödare behöver ta ut ca 40 000 kronor plus moms för att få täckning för sina kostnader.

Vad avser statsrådet att göra för att de privata uppfödarna av tjänstehundar inte ska slås ut av Försvarsmaktens subventionerade pris?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2008-06-10 Inlämnad: 2008-06-10 Svar anmält: 2008-06-18 Besvarad: 2008-06-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-18)