tinnitus hos barn

Skriftlig fråga 2001/02:335 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 3 december

Fråga 2001/02:335

av Anita Sidén (m) till socialminister Lars Engqvist om tinnitus hos barn

På Läkarstämmans första dag presenterade docent Kajsa-Mia Holgers vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, en undersökning som visade på nedslående resultat om hur vanligt tinnitus blivit bland barn och ungdomar. Varannan 9@16 åring har enligt studien upplevt besvärande öronsus, varav 14 % uppgav att besvären var ofta förekommande. Drygt 2 % upplevde konstanta besvär av tinnitus. Av tidigare studier har det framgått att 12 % av sjuåringarna antingen hade eller hade haft tinnitus. Flickor var mer drabbade än pojkar.

Tinnitus beror på överstimulering av ljud, men orsaken kan också vara en reaktion på stress. Mer än hälften av de barn som klagar över störande ljud eller ringningar från öronen visar också tecken på ångestdepressioner.

Den höga ljudnivån på daghem, skolor, konserter och diskotek har satts i samband med de ökande besvären. Bullret kan leda till permanenta skador på innerörat, men utgör även en stressfaktor. Nya studier visar dessutom att det finns en tydlig koppling mellan insomningssvårigheter och stress.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att den miljö som barn och ungdomar vistas i under en stor del av sin vakna tid inte ska vara till skada för deras hörsel och psykiska hälsotillstånd?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-12-03 Anmäld: 2001-12-11 Besvarad: 2001-12-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-12)