tingsrätternas organisation

Skriftlig fråga 2002/03:1268 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 29 juli

Fråga 2002/03:1268

av Jeppe Johnsson (m) till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätternas organisation

Regeringen bedriver för närvarande ett arbete där man ser över organisationen av tingsrätterna. Vid fyra av landets tingsrätter har man så kallad flerortsmodell, bland annat vid Blekinge tingsrätt. De sammanslagningar som gjordes 1999@2001 har utvärderats av en enmansutredare (SOU 2003:5).

Utredaren rekommenderar att flerortsmodellen inte används i framtiden. I de fall det finns behov av verksamhet på mer än en ort förordar utredaren att man använder sig av tingsställe. Skulle det i något fall anses att det inte är tillräckligt med ett tingsställe anser utredaren att man ska överväga att inte göra någon sammanslagning alls framför att tillämpa flerortsmodellen.

Då det gäller de tingsrätter som i dag har flerortsmodell finns olika möjligheter: att behålla flerortsmodellen, införa tingsställe, återgå till mer än en tingsrätt eller att slå ihop tingsrätterna fullt ut.

Vid de fyra tingsrätter där man i dag har så kallad flerortsmodell gjorde man, då dessa bildades, bedömningen att det behövdes permanent verksamhet på mer än en ort.

Är justitieministern beredd att i det fortsatta reformarbetet föreslå att man återgår till mer än en självständig tingsrätt vid de tingsrätter där man i dag har så kallad flerortsmodell?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-07-29 Besvarad: 2003-08-18 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-18)