Timss-mätningen

Skriftlig fråga 2020/21:1778 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

För en tid sedan presenterades den internationella mätningen Timss, som fokuserar särskilt på de viktiga ämnena matematik och naturvetenskap.

Liberalerna menar att mätningen är ytterligare en varningsklocka som bekräftar kvalitetsbrister i undervisningen. Mätningen belyser problemet med att många obehöriga undervisar i dessa ämnen samt att matematikämnet fortsatt är ett ämne där vi inte presterar tillräckligt bra. Att utvecklingen går åt fel håll ser vi både när det gäller elevernas betygsresultat och när man granskar exempelvis resultaten i ämnet på de nationella proven.

Till min förvåning uttalade utbildningsministern att Timss visar på ett ”styrkebesked”, en bild och en slutsats som inte vi delar från Liberalerna.

Med anledning av ministerns uttalande vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Kan ministern konkretisera vad i Timss-mätningen som enligt ministern utgör ett styrkebesked för Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-11 Överlämnad: 2021-02-12 Anmäld: 2021-02-23 Svarsdatum: 2021-02-24 Sista svarsdatum: 2021-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga