Timavgifterna i hemtjänsten

Skriftlig fråga 2008/09:1032 av Olofsson, Eva (v)

Olofsson, Eva (v)

den 16 juni

Fråga

2008/09:1032 Timavgifterna i hemtjänsten

av Eva Olofsson (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

I dag finns stora variationer när det gäller timkostnaden för hemtjänst över landet. I Göteborg är timtaxan 86 kronor, i Uppsala 239 kronor och i Vingåker 395 kronor. Många kommuner runt Stockholm har timtaxor från strax under 200 kronor till närmare 300. Maxtaxan per månad på 1 712 kronor hindrar inte kommunerna från att sätta oskäligt höga timavgifter. I senaste numret av tidningen PRO-pensionären (nr 5/6) kan man läsa om de kraftiga avgiftshöjningar som beslutats i Åkersberga, norr om Stockholm. Från den 1 juli höjs avgiften med 130 procent, från 86 kronor i timmen till 200. Åkersberga är inte ensamt om detta, allt fler kommuner höjer timtaxorna och puttar över de pensionärer som har råd till privata städ- och servicefirmor där kostnaden på 300–350 kronor i timmen halveras genom systemet med skattesubventionerade hushållsnära tjänster. De pensionärer som inte har råd får klara sig bäst de kan eller med hjälp av anhöriga. Belastningen på anhöriga och kvinnors obetalda omsorgsarbete kommer att öka. Genom de höga timavgifterna frånhänder sig kommunen ansvaret för de äldre kvinnor och män som behöver hemtjänst med lite mindre insatser. Men även några få timmar i veckan kan ha stor betydelse för den enskilde. Sådan hjälp minskar risken för fallskador och för att äldre helt enkelt sliter ut sig. Det finns studier som visar att en generös inställning från kommunens sida med mindre hemtjänstinsatser leder till att man kan skjuta upp mer omfattande service- och vårdinsatser. För den enskilde kan denna service betyda mycket för livskvaliteten.

Jag vill därför ställa följande fråga:

Avser statsrådet Maria Larsson att agera så att äldre kvinnor och män inte riskerar att utestängas från hemtjänsten på grund av höga timavgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-06-16 Anmäld: 2009-06-16 Besvarad: 2009-06-24 Svar anmält: 2009-08-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-24)