Timanställda och sjukpenning

Skriftlig fråga 2008/09:629 av Axelsson, Christina (s)

Axelsson, Christina (s)

den 16 februari

Fråga

2008/09:629 Timanställda och sjukpenning

av Christina Axelsson (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Sjukersättningen som vi får från Försäkringskassan beräknas med hjälp av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) som beräknas på tidigare inkomster.

De senaste årens kraftigt ökade ungdomsarbetslöshet och oro på arbetsmarknaden innebär att många ungdomar – om man över huvud taget kan få jobb – ofta erbjuds timanställning. Därmed slipper arbetsgivaren normala arbetsrättsliga åtaganden som veckoarbetstid, semesterförläggning, företagshälsovård med mera. Men om du blir sjuk får du dessutom endast ersättning för de dagar du har blivit erbjuden arbete. Och av naturliga skäl erbjuds inte den som är sjuk arbete. Den som går in och ut ur tillfälliga anställningar som timanställd kan i bästa fall ha rätt till sjukersättning om det finns en planerad avsikt att arbeta framöver.

Timanställda erbjuds ofta arbete dag för dag och får ha ständig telefonjour för att inte missa ett arbetstillfälle. Om de alltså inte är schemalagda för arbete mister de sin sjukersättning. Det bör gå att hitta en modell där timanställda om de blir sjuka är berättigade till sjukpenning för de dagar de annars stått redo att arbeta.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet:

Är statsrådet beredd att ta initiativ till en förändring av Försäkringskassans instruktioner så att även timanställda får rätt till sjukersättning för de dagar de är sjuka?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-16 Anmäld: 2009-02-17 Besvarad: 2009-02-25 Svar anmält: 2009-02-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-25)