tillverkningsindustrins flytt från Sverige

Skriftlig fråga 2004/05:1096 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 1 mars

Fråga 2004/05:1096

av Maria Larsson (kd) till näringsminister Thomas Östros om tillverkningsindustrins flytt från Sverige

Omkring 50 000 jobb har, genom utflyttning av tillverkningsföretags verksamhet, försvunnit från Sverige de senaste fem åren.

Enligt en enkätundersökning som Svenskt Näringsliv gjort bland 4 500 företag kan 160 000 jobb komma att flyttas ut om svenska företag gör allvar av sina planer för de kommande fem åren. Nu senast aviserade Electrolux nedläggning av verksamheter i Sverige, för att i stället flytta produktion till låglöneländer. Också Ericsson har aviserat ytterligare neddragningar i Sverige.

Att tillverkningsindustrin nu flyttar alltmer produktion utomlands slår hårdast mot de människor i vårt land som har låg utbildning. Att industrijobb lämnar Sverige riskerar också att i förlängningen leda till att mer kvalificerade jobb inom forskning och utveckling försvinner från Sverige.

Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet Thomas Östros:

Vad gör statsrådet för att förhindra att ytterligare 160 000 jobb försvinner från Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-03-01 Anmäld: 2005-03-01 Besvarad: 2005-03-09 Svar anmält: 2005-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-03-09)