Tillväxtstrategi för Sveriges framsida

Skriftlig fråga 2013/14:505 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 19 mars

Fråga

2013/14:505 Tillväxtstrategi för Sveriges framsida

av Anders Karlsson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Skåne och Öresundsregionen utgör Sveriges andra eller tredje storstadsregion, lite beroende på hur man räknar. Statsmakterna tycks däremot främst vara engagerade av utvecklingen i Stockholmsregionen, Mälardalen och Västra Götaland i nämnd ordning. Lite intresse ägnas åt Skåne. En ny Götalandsbana kommer att sammanbinda Stockholm och Göteborg via Sveriges fjärde storstadsområde, det vill säga Linköping-Norrköping samt Jönköping. Ett tillväxtband läggs genom detta över Mitt-Sverige. Frågan är då vilka tankar som finns kring tillväxtbandet Syd-Väst, som omfattar Skåne, Halland och Göteborg med andra delar av Västra Götaland. Egentligen kan detta band också knytas ihop med Själland och dras upp till Osloområdet.

Vilken tillväxtstrategi har ministern för Sveriges framsida, det vill säga Skåne, Halland och Västsverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-03-19 Anmäld: 2014-03-19 Besvarad: 2014-03-26 Svar anmält: 2014-03-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-26)