tillväxtfrämjande insatser

Skriftlig fråga 2003/04:1210 av Gustafsson, Billy (s)

Gustafsson, Billy (s)

den 14 maj

Fråga 2003/04:1210

av Billy Gustafsson (s) till försvarsminister Leni Björklund om tillväxtfrämjande insatser

F 13 i Norrköping avvecklades för cirka tio år sedan med omfattande förluster av arbetstillfällen i kommunen.

Kommunen genomgår för närvarande en genomgripande omvandling från utpräglad industriort med relativt få men stora industrier till ort med ett mångfasetterat näringsliv.

Norrköping tillsammans med övriga Östergötland är en tillväxtregion av nationellt intresse. Kommunen är attraktiv för etablering av nya företag. Kommunen är i behov av att kunna erbjuda mark för nyetableringar.

Inom kommunen finns ett starkt intresse av att kunna erbjuda nya företag etablering på den mark som gamla F 13 Bråvalla fortfarande i dag disponerar.

Min fråga till statsrådet blir därför:

Är statsrådet beredd att medverka till att Norrköpings kommun får möjlighet att överta det aktuella markområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-05-14 Anmäld: 2004-05-18 Svar anmält: 2004-05-19 Besvarad: 2004-05-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-19)