tillväxtavtal

Skriftlig fråga 1998/99:487 av Johansson, Eva (s)

Johansson, Eva (s)
Fråga 1998/99:487 av Eva Johansson (s) till näringsministern om tillväxtavtal

den 23 mars

 

Det pågår just nu ett viktigt arbete under ledning av landshövdingen med tillväxtavtal i alla län. Det är viktigt att detta arbete bedrivs i öppna former och att alla resurser tas till vara för att nå ett bra resultat som har god förankring i länet.

Så sker inte i alla län. I Stockholms län har landshövdingen hittills tackat nej till t.ex. LO-distriktets erbjudande om att medverka i arbetet och ställa sina kunskaper och erfarenhet av arbetsmarknad m.m. till förfogande.

Det förefaller dessutom som om arbetsmarknadens parter i övrigt inte heller är involverade i arbetet.

Det förefaller mig vara slöseri med väsentliga resurser. Det skiljer sig dessutom på ett markant sätt från hur man arbetar i andra delar av landet.

 

Är näringsministern beredd att medverka till att arbetet med tillväxtavtalen bedrivs i öppna former och i samverkan med olika intressen och organisationer i länet?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-03-23 Besvarad: 1999-03-31 Anmäld: 1999-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga