Tilltron till regeringsförklaringen

Skriftlig fråga 2009/10:1010 av Ternström, Solveig (-)

Ternström, Solveig (-)

den 1 september

Fråga

2009/10:1010 Tilltron till regeringsförklaringen

av Solveig Ternström (-)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

I regeringsförklaringen den 6 oktober 2006 kan man läsa följande i protokollet från statsminister Fredrik Reinfeldts anförande i riksdagens kammare: ”Under mandatperioden 2006–2010 kommer inte några politiska beslut om avveckling av kärnreaktorer att tas … Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer att bestå.” Det svenska folket gick till folkomröstning år 1980. Det blev ett starkt nej till kärnkraft men man gick med på en kompromiss där kärnkraften successivt skulle fasas ut till år 2010. I mars 2009 överlämnade regeringen till riksdagen propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat (prop. 2008/9:162). Regeringen avsåg där att återkomma till riksdagen med förslag om avskaffande av avvecklingslagen och om borttagande av kärntekniklagens förbud mot nya reaktorer.

Skulle regeringen bryta mot sin egen regeringsförklaring? Skulle regeringen begå ett löftesbrott? Ignorera den demokratiska folkomröstningen?

Den 17 juni 2010 föredrogs näringsutskottets betänkande om kärnkraften i riksdagens kammare. Det blev en mycket lång och häftig debatt. Inte minst uttrycktes en upprördhet mot löftesbrottet i regeringsförklaringen. Voteringen slutade med två rösters övervikt för alliansregeringens förslag att kunna bygga tio nya kärnreaktorer i Sverige.

Som riksdagsledamot och svensk medborgare ser jag allvarligt på denna utveckling av löftesbrott och snabba politiska beslut utan demokratisk förankring hos medborgarna.

Jag vill därför ställa denna fråga till statsministern:

Kommer statsministern i fortsättningen att verka för att det politiska förtroendet inte ska urholkas och försvagas utan handla så att vi svenska medborgare åter kan sätta tilltro till vallöften och regeringsdeklarationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-09-01 Besvarad: 2010-09-15 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-15)