Tillträdesförbud

Skriftlig fråga 2019/20:1314 av Ingemar Kihlström (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 23 januari 2019 tog Morgan Johansson emot utredningen Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1). I denna finns bland annat ett förslag om tillträdesförbud till butiker, simhallar och bibliotek. Alla tre verksamheter har på olika sätt drabbats av stora problem med stölder, sexuella trakasserier, hot, våld och narkotika.

Remissrundan var klar den 23 mars 2019 och förslaget välkomnas av bland annat Handelsanställdas förbund, Sveriges Kommuner och Regioner, polisen och Svensk Handel.

Enligt den propositionslista som regeringen redovisade för våren 2020 skulle propositionen, Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott, där ett förslag för tillträdesförbud skulle ingå, lämnas till riksdagen för behandling den 17 mars. Dock har inte någon proposition lämnats till riksdagen enligt angivet datum. Enligt information på regeringens hemsida ska en tilläggsremiss göras vad gäller personuppgiftsbehandling gällande propositionen Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott. Dock anges inte någon uppdaterad tidsplan för avlämnande av proposition eller tänkt datum för när lagen är tänkt att träda i kraft.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad är anledningen till att propositionen Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott inte lämnades till riksdagen den 17 mars, och vad är den aktuella tidplanen för avlämnande av proposition?

Frågan är återtagen

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2020-05-07 Inlämnad: 2020-05-07 Återtagen: 2020-05-11 Anmäld: 2020-05-12 Sista svarsdatum: 2020-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.