Tillsynsansvaret för arbetsmiljön vid Försvarsmaktens utlandstjänstgöring

Skriftlig fråga 2011/12:137 av Larsson, Lars Mejern (S)

Larsson, Lars Mejern (S)

den 16 november

Fråga

2011/12:137 Tillsynsansvaret för arbetsmiljön vid Försvarsmaktens utlandstjänstgöring

av Lars Mejern Larsson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Enligt lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser § 5 ska vissa paragrafer i arbetsmiljölagen, AML, tillämpas även vid tjänstgöring i utlandet. De delar av AML som reglerar tillsynsansvar hör dock inte till dessa. Det innebär att arbetsmiljön för utlandsstyrkan åtminstone delvis finns reglerad i svensk lag, men att det i praktiken inte finns någon med befogenhet att utöva tillsyn. Det kan åtminstone teoretiskt bli ett problem om Försvarsmaktens egentillsyn skulle fallera.

Hur avser försvarsministern att agera för att tillsynen över arbetsmiljön för svenskar som deltar i utlandstjänst ska fungera tillfredsställande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-16 Anmäld: 2011-11-17 Besvarad: 2011-11-23 Svar anmält: 2011-11-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-23)