Tillsynen på telemarknaden

Skriftlig fråga 2006/07:1589 av Staxäng, Lars-Arne (m)

Staxäng, Lars-Arne (m)

den 29 augusti

Fråga

2006/07:1589 Tillsynen på telemarknaden

av Lars-Arne Staxäng (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Ett av de senaste exemplen enligt tidningen Bohusläningen gäller en konsument bosatt i Västsverige som mottagit en räkning på över 10 000 kronor för en vanlig enkel inkoppling till telenätet på en nybyggd fastighet. Arbetet för inkopplingen tog mindre än två timmar.

Telia meddelar via sin pressjour att man är tvungen att ta ut de priser man gör på grund av avregleringen. Detta trots att konsumenten i nämnda exempel själv stått för merparten av arbetet i samband med nybyggnationen och trots att det inte finns någon annan aktör att vända sig till. Detta eftersom det är Telias nät och Telia självt måste sköta inkopplingen.

När det gäller nätavgifter på el så har tillsyningsmyndigheter varit ganska aktiva på senare tid för att stävja överpriser på detta område. Tillsynsansvaret för telemarknaden ligger hos Post- och telestyrelsen.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att Post- och telestyrelsen ska kunna skärpa sin tillsyn av aktörerna på telemarknaden och då i synnerhet Telia med dess särställning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-29 Anmäld: 2007-08-30 Besvarad: 2007-09-12 Svar anmält: 2007-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-12)