Tillsyn av Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2007/08:964 av Andersson, Magdalena (m)

Andersson, Magdalena (m)

den 14 mars

Fråga

2007/08:964 Tillsyn av Försäkringskassan

av Magdalena Andersson (m)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

När försäkringskassorna var separata enheter hade Riksförsäkringsverket tillsynsansvar över deras verksamheter. Så är det inte längre.

Till skillnad från andra verksamheter är myndigheten efter den organisationsförändring som skedde den 1 januari 2005 med en sammanslagning av de 21 olika allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket inte underordnad någon tillsynsmyndighet alls.

Eftersom Försäkringskassan hanterar ofantligt mycket pengar och betalar ut 435 miljarder – mer än halva statsbudgeten – varje år är det enligt min uppfattning nödvändigt att också denna myndighet kvalitetssäkras och ställs under tillsyn.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att också Försäkringskassans verksamhet ska omfattas av tillsyn.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-14 Anmäld: 2008-03-14 Besvarad: 2008-03-19 Svar anmält: 2008-03-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-19)