Tillståndsprocesserna för gruvnäringen

Skriftlig fråga 2019/20:603 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Den svenska gruvnäringen är en viktig del av vår basindustri. Branschen står för stora exportintäkter och sysselsätter många människor i Sverige.

Möjligheterna är stora, men gruvbyråkratin riskerar att få ogynnsamma konsekvenser för den svenska gruvnäringen och på sikt även den svenska konkurrenskraften. Företrädare för gruvnäringen pekar på att det inte går att utesluta att gruvor förr eller senare tvingas stanna upp på grund av regelverket. Den rådande situationen riskerar samtidigt att påverka investeringsviljan i svenska gruvprojekt. Sverige tappar sin tätposition som en attraktiv gruvnation för investerarare.

Riksdagen har vid upprepade tillfällen uppmanat regeringen att se över möjligheterna till effektivare miljötillståndsprocesser för den svenska gruv- och mineralnäringen. Men från regeringens sida är det fortsatt tyst. Oförmågan att agera är påfallande. Det riskerar i slutändan att slå hårt mot den svenska gruv- och mineralnäringen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

När avser ministern att tillgodose riksdagens beslut och återkomma till riksdagen med konkreta förslag för att korta tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-09 Anmäld: 2019-12-10 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga