Tillståndsprocesser som är effektivare

Skriftlig fråga 2020/21:1890 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Svensk industri är i nuläget inne i stora klimatomställningar. Det är en utveckling som är mycket positiv för klimatet. En rad olika näringar pekar å andra sidan på tillståndsprocesserna och de långa handläggningstiderna av ärenden som hinder för investeringarna. Detta kan ha en negativ påverkan på sysselsättningen i vårt land och påverka synen på oss som industrination. Att tillståndsprocesserna blir effektivare är viktigt inte minst ur ett klimatperspektiv.

Regeringen har vidtagit viktiga åtgärder för att stärka svensk konkurrenskraft och på sikt säkra hundratals arbeten. För att ytterligare förstärka det arbetet är effektivare och förutsägbara tillståndsprocesser nödvändiga. Den byråkratiska processen är fundamental, men den ska inte vara hinder för omställningar som bidrar till klimatomställningen.

Jag vill därför fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Tänker ministern mot bakgrund av det som har framförts ovan ta initiativ för att tillståndsprocesserna ska bli effektivare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-18 Överlämnad: 2021-02-19 Anmäld: 2021-02-23 Svarsdatum: 2021-03-03 Sista svarsdatum: 2021-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga