Tillståndsplikt för Internetkaféer

Skriftlig fråga 2007/08:23 av Sigfrid, Karl (m)

Sigfrid, Karl (m)

den 27 september

Fråga

2007/08:23 Tillståndsplikt för Internetkaféer

av Karl Sigfrid (m)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den 13 september kom en dom från Regeringsrätten som säger att Internetkaféer med spel installerade på datorerna måste söka tillstånd från kommunen för sin verksamhet. Anledningen är den så kallade automatspelslagen från 1982 som skrevs för att öka kontrollen över arkadhallar med tv-spel och flipperspel. Det här innebär att Internetkaféerna tvingas betala tusentals kronor per dator för att få tillstånd, och dessutom löpande inspektionsavgifter. Det här innebär högre kostnader för besökarna och mindre marginaler för kaféägarna. Den negativa effekten av automatspelslagen förstärks av att kommunerna nu kan ställa upp särskilda villkor för verksamheten. Örebro kommun har exempelvis krävt att ett populärt Internetkafé ska tvingas stänga verksamheten för ungdomar efter klockan tolv på natten, vilket innebär att det populära nattspelandet förbjuds.

Den lagstiftning som ställer till med problemet skrevs inte med Internetkaféer i åtanke och det finns inget som tyder på att Internetkaféer skulle vara en dålig ungdomsmiljö. Enligt en undersökning från Ungdomsstyrelsen finns det till och med ett omvänt samband mellan datorspelande och alkohol. Undersökningen visar också att datorspelande ungdomar rör sig lika mycket som andra. Det finns med andra ord ingenting som talar för att datorspelande på Internetkaféer är en verksamhet som behöver omgärdas av särskilda regler.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga om näringsministern har för avsikt att vidta åtgärder för att avskaffa tillståndsplikten för Internetkaféer.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-09-27 Anmäld: 2007-09-27 Besvarad: 2007-10-03 Svar anmält: 2007-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-03)