Tillståndsplikt för factoring

Skriftlig fråga 2009/10:750 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 23 april

Fråga

2009/10:750 Tillståndsplikt för factoring

av Hans Olsson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Så kallad factoringverksamhet går i huvudsak ut på att tillhandahålla tjänster i form av fakturahantering åt andra företag. Fakturahanteringen ger en överblick av transaktionsflödet hos de företag som köper tjänsterna. Företag som bedriver factoringverksamhet har goda möjligheter att upptäcka och granska transaktioner som skäligen kan misstänkas utgöra penningtvätt. Enligt Finanspolisens erfarenheter används factoringverksamhet för penningtvätt. Finanspolisen har begärt att factoringverksamhet ska omfattas av penningtvättslagen men frågan är om det inte också skulle behövas ett tillståndsgivande för att få bedriva denna verksamhet.

Avser justitieministern att ta initiativ till att det införs en tillståndsplikt för factoringverksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-04-23 Anmäld: 2010-04-23 Besvarad: 2010-04-28 Svar anmält: 2010-04-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-28)