Tillstånd för tobaksförsäljning

Skriftlig fråga 2006/07:1393 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 19 juni

Fråga

2006/07:1393 Tillstånd för tobaksförsäljning

av Lennart Axelsson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Ett uppmärksammat fall i Örebro, där ett par personer vid upprepade tillfällen har sålt tobak till minderåriga, har visat på stora brister i den nuvarande tobakslagstiftningen vad gäller påföljderna för detta brott.

Det finaste vi har, våra barn, köper utan vidare tobak om de så önskar trots att tobakslagen föreskriver en åldersgräns på 18 år och krav på legitimation. Undersökningar visar att varannan ungdom som röker eller snusar köper sin tobak själv. Varje dag börjar fortfarande ett 50-tal nya ungdomar att röka, ett beroende som kraftigt påverkar både deras hälsa och ekonomi.

Vi kan inte längre vara så flata att vi tillåter att detta sker utan att göra något. Lagen måste skärpas. Det effektivaste vore med all säkerhet att införa en sorts tillstånd liknande den som finns för försäljning av alkohol, ett tillstånd som sedan kan dras tillbaka vid missbruk – gärna i kombination med kännbara bötesstraff.

Min fråga till statsrådet är vilka åtgärder hon är beredd att vidta, både när det gäller tobakslagstiftningen och i övrigt, för att skydda våra ungdomar mot en försåtlig drog som är ett allvarligt hot mot hälsan hos dem som fastnar i ett nikotinberoende.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-06-19 Anmäld: 2007-06-19 Besvarad: 2007-07-04 Svar anmält: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-04)