tillstånd för planerade vindkraftverk

Skriftlig fråga 1998/99:800 av Härstedt, Kent (s)

Härstedt, Kent (s)
Fråga 1998/99:800 av Kent Härstedt (s) till miljöministern om tillstånd för planerade vindkraftverk

den 9 juli

 

I utredningen Rätt plats för vindkraften föreslås att Energimyndigheten får i uppdrag att redovisa vilka områden som har särskilt goda förutsättningar för vindkraftverk. Utredningen föreslår också en utbyggnad av vindkraften som svarar mot en elproduktion om 10 TWh (terawattimmar) per år. I dag producerar vindkraftverken i Sverige endast 0,4 TWh, årligen.

Min fråga till miljöministern är:

 

Kommer miljöministern att ta initiativ i enlighet med vad som föreslås i utredningen, vilket skulle kunna innebära att regeringen avser att avvakta med att ge tillstånd för de vindkraftverk som i dag är planerade, t.ex. den havsbaserade vindkraftparken på Lillgrund?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-07-09 Anmäld: 1999-07-13 Besvarad: 1999-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga