Tillsättningen av ny chef för Världsbanken

Skriftlig fråga 2006/07:1236 av Linde, Hans (v)

Linde, Hans (v)

den 24 maj

Fråga

2006/07:1236 Tillsättningen av ny chef för Världsbanken

av Hans Linde (v)

till finansminister Anders Borg (m)

Efter att Paul Wolfowitz tvingats avgå som högste chef för Världsbanken pågår nu en process för att tillsätta hans efterträdare. Processen är sluten och baseras inte på meriter. Det har varit tradition inom Världsbanken att chefen alltid utses av USA, medan chefen för IMF utses av Europa.

Världsbanken är en global institution och har i dag stor betydelse i världens fattigaste länder, bland annat genom de långtgående villkor man ställer vid långivning. Trots detta styrs inte Världsbanken utifrån demokratiska principer. Tillsättningsprocessen och röstfördelningen är två exempel på detta.

Den pågående tillsättningsprocessen av ny chef för Världsbanken ger en möjlighet att verka för en reformering av Världsbanken så att tillsättningar i fortsättningen utses i en transparent och demokratisk process, där kompetens väger tyngre än nationalitet. Öppenhet och god styrning torde vara en förutsättning för att stärka bankens legitimitet som global aktör.

Jag vill därför fråga finansminister Anders Borg:

Vilka initiativ avser ministern att ta för att Sverige inom ramen för Världsbanken ska verka för att ledningen, till skillnad från i dag, tillsätts i en transparent och demokratisk process, baserad på meriter och lämplighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-24 Anmäld: 2007-05-24 Besvarad: 2007-05-30 Svar anmält: 2007-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-30)