Tillsättning av utredning

Skriftlig fråga 2014/15:306 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I dag är 50 miljoner människor på flykt i vår omvärld. Sverige tar ett stort ansvar, om än endast för en liten del av alla som tvingas fly. Men antalet asylsökande har ökat drastiskt i Sverige de senaste två åren, och enligt Migrationsverkets prognoser finns det ingen anledning att tro att detta kommer att sjunka under kommande år.

Sverige ska fortsatt ta ett stort ansvar för människor i behov av skydd. Men detta kräver mer av oss i vårt mottagande och i våra integrationsinsatser. Alliansen tillkännagav i budgetmotionen för 2015 som sin mening till regeringen att den ska tillsätta en utredning för ett hållbart och flexibelt system för mottagande av asylsökande och nyanlända som främjar en snabb etablering på arbetsmarknaden för den som beviljas uppehållstillstånd. Utredningen ska enligt tillkännagivandet tillsättas senast den 31 mars 2015.

Ett enigt utskott tillkännagav för regeringen att utredningen skulle tillsättas.

Min fråga till justitie- och migrationsministern är:

 

Har justitie- och migrationsministern tillsatt en utredning enligt riksdagens beslut? Om inte, när kommer så att ske?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-03-13 Överlämnad: 2015-03-15 Anmäld: 2015-03-17 Svarsdatum: 2015-03-25 Sista svarsdatum: 2015-03-25
Svar på skriftlig fråga