Tillsättning av styrelser till de regionala strukturfondsprogrammen

Skriftlig fråga 2006/07:1485 av Andnor, Berit (s)

Andnor, Berit (s)

den 10 juli

Fråga

2006/07:1485 Tillsättning av styrelser till de regionala strukturfondsprogrammen

av Berit Andnor (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den 20 juni fattade regeringen beslut om tillsättande av ordförandena till de regionala strukturfondspartnerskapen. Den nya programperioden för EG:s strukturfonder omfattar perioden 2007–2013. Ett nationellt strukturfondsprogram för Europeiska socialfonden och åtta regionala strukturfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden har tillsatts. Varje regionalt strukturfondsprogram fick nominera förslag till presidium till styrelserna. På flera håll har regeringen följt nomineringarna, men i två regioner, Norrbottens och Västerbottens län samt Jämtlands och Västernorrlands län har man i stället valt att nominera två landshövdingar som ordförande till styrelserna. Att folkvalda ersätts av statstjänstemän är ur demokratisk synvinkel mycket beklagligt.

Vilka åtgärder tänker näringsministern vidta för att tillse att även Jämtlands och Västernorrlands län samt Norrbottens och Västerbottens län får presidier för styrelserna för strukturfondsprogrammen som är representanter för de folkvalda i regionerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-07-10 Besvarad: 2007-07-31 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-31)