Tillgängligheten till tobak

Skriftlig fråga 2007/08:1524 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 6 augusti

Fråga

2007/08:1524 Tillgängligheten till tobak

av Lennart Axelsson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Den senaste rapporten från Socialstyrelsens register över dödsorsaker visar att lungcancer, genom tidigare decenniers rökvanor, nu har gått förbi bröstcancer som den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor. Minskad rökning har däremot gjort att dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Men rökningen är alltså fortfarande en starkt bidragande faktor till för tidig död.

Runt om i världen diskuteras nu hur man ska kunna förhindra att unga människor börjar att röka och hur man kan hjälpa den som redan börjat att sluta. Den norska regeringen vill förbjuda exponering av tobak i butikerna. Den brittiska regeringen överväger att flytta in cigaretterna under disk. Skottarna har redan gjort det. I Kanada blir det förbjudet att skylta med tobaksvaror i allt flera provinser. I Danmark finns förslag om att begränsa tillgängligheten genom att bara tillåta försäljning på exempelvis apotek.

En Sifoundersökning visar att svenska folket vill ha en nollvision för tobaksrökning och stöder ett förbud mot tobaksförsäljning i livsmedelsaffärer.

Min fråga till statsrådet är om hon är beredd att verka för att tobaksprodukter i fortsättningen bara får säljas på förslagsvis apotek eller systembolag för att ytterligare minska risken att unga människor börjar röka.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-06 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-20 Svar anmält: 2008-08-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-20)