tillgängligheten i sjukvården

Skriftlig fråga 2004/05:1963 av Nordlund, Harald (fp)

Nordlund, Harald (fp)

den 30 juni

Fråga 2004/05:1963

av Harald Nordlund (fp) till statsrådet Ylva Johansson om tillgängligheten i sjukvården

Enligt en jämförelse av sjukvårdssystemen i tolv europeiska länder ur patientens synvinkel håller svensk sjukvård högsta medicinska kvaliteten. Jämförelsen finns i den första versionen av Eurohealth Consumer Index. Vid en sammanvägning av samtliga undersökta indikatorer hamnar Sverige emellertid på fjärde plats. Den dåliga tillgängligheten är den främsta förklaringen till att sammanvägningen blir avsevärt sämre än kvaliteten.

Det torde vara uppenbart för de flesta att det i svensk sjukvård krävs mycket nytänkande. Finns det då inte utrymme för sådant? Utrymmet finns nog, men stimulansen saknas. Det politiska systemet måste på ett bättre sätt utnyttja professionen i fråga om att finna nya lösningar och det politiska systemet måste avstå från att fatta beslut, som hindrar nytänkande.

Många har uppfattningen att den så kallade stopplagen, det vill säga de bestämmelser om driftsformer för offentligt finansierade sjukhus som nyligen införts i hälso- och sjukvårdslagen, kommer att få en hämmande effekt.

Min fråga:

Om det visar sig att de nyligen införda lagbestämmelserna medför att effektivisering och utveckling hämmas ytterligare, är statsrådet då beredd att vidta åtgärder för att ompröva dessa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarad: 2005-07-13 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-13)