Tillgänglighet till uteserveringar

Skriftlig fråga 2009/10:811 av Eneroth, Tomas (s)

Eneroth, Tomas (s)

den 18 maj

Fråga

2009/10:811 Tillgänglighet till uteserveringar

av Tomas Eneroth (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Riksdagen har tagit ett flertal beslut för att säkerställa att samhällets olika servicefunktioner, boende och arbetsplatser ska vara tillgänglighetsanpassade för personer med funktionshinder. Att bo, arbeta, besöka myndigheter och gå på restaurang ska i så stor utsträckning som möjligt vara lika tillgängligt för personer med funktionsnedsättning som för andra. Under sommaren sker dock stora förändringar, inte minst i städerna. Uteserveringar och andra tillfälliga matserveringar som byggs upp är ofta otillgängliga för personer i rullstol. Från företrädare för några handikapporganisationer har det därför kommit krav på att exempelvis utskänkningstillstånd bör villkoras med krav på tillgänglighet.

Min fråga till statsrådet är om hon avser att agera för att öka tillgängligheten till uteserveringar för personer med funktionshinder.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-18 Anmäld: 2010-05-18 Besvarad: 2010-05-26 Svar anmält: 2010-05-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-26)