Tillgänglighet till tolkning

Skriftlig fråga 2008/09:236 av Olofsson, Eva (v)

Olofsson, Eva (v)

den 11 november

Fråga

2008/09:236 Tillgänglighet till tolkning

av Eva Olofsson (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Möjligheten att få hjälp med tolkning är i dagens Sverige på tillbakagång. Upphandling av tolkservice sker med ekonomin i fokus snarare än kvaliteten. Regelverken är bristfälliga och täcker inte behoven. Vänsterpartiet har i en motion lämnat förslag om att tolktjänster inte ska omfattas av lagen om offentlig upphandling, om att regeringen snarast bör genomföra Tolkutredningens förslag om bland annat kvalitetssäkring och att samordna teckenspråkstolkningen under en huvudman.

Länstidningen i Östersund uppmärksammade i förra veckan frågan om brister i tillgängligheten till teckenspråkstolkning. I en artikel berättar en kvinna om att hon under en sjukhusvistelse inte hade tillräckliga möjligheter att få hjälp med att bearbeta sin dödsångest på grund av att det inte fanns någon tolk att tillgå. Detta är ett tydligt exempel på hur enskilda människor drabbas av den allmänna brist på tolkar som råder i Sverige i dag och att det i akuta situationer ofta är mycket svårt att få en tolk förmedlad.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att göra tolkning mer tillgänglig?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-11 Anmäld: 2008-11-11 Besvarad: 2008-11-19 Svar anmält: 2008-11-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-19)