Tillgänglighet till socialkontor

Skriftlig fråga 2009/10:814 av Linna, Elina (v)

Linna, Elina (v)

den 19 maj

Fråga

2009/10:814 Tillgänglighet till socialkontor

av Elina Linna (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Socialstyrelsen har kartlagt tillgängligheten till de sociala myndigheterna genom att undersöka 250 socialkontor. Man har funnit att tillgängligheten för personer med rörelsehinder är relativt god, men att det finns stora brister när det gäller tillgängligheten för personer med andra funktionsnedsättningar. Det finns hinder för personer med kommunikationssvårigheter samt syn- och hörselnedsättningar som gör att man ofta får vänta längre, ibland inte kan få rätt form av stöd eller rentav blir utan insatser på grund av hindren.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att göra socialkontoren mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-19 Anmäld: 2010-05-19 Besvarad: 2010-05-26 Svar anmält: 2010-05-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-26)