Tillgänglighet och digital vård

Skriftlig fråga 2018/19:343 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Digitaliseringen har potential att stärka vår gemensamma välfärd. Under de senaste åren har vi sett en ökning av privata aktörer som etablerat digitala vårdcentraler, så kallade nätläkare, där den som är sjuk med enklare besvär kan få hjälp av en läkare via videosamtal, chatt eller telefon.

Utvecklingen innebär nya möjligheter för både patienter och läkare. Det kan öka tillgängligheten till vård då patienten sparar både restid och väntetid, och dessutom kan frånvaro från arbete minska. En annan fördel som inte ska underskattas är en minskad smittorisk för alla genom färre fysiska besök. Sammantaget har utvecklingen potential att medföra betydande samhällsekonomiska vinster i stort.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

På vilket sätt avser ministern och regeringen att säkerställa att den digitala offentliga vården och den privata digitala vården spelar efter samma regler samt att tillgänglighet finns i hela landet och kommer alla patienter till del?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-04 Överlämnad: 2019-03-04 Anmäld: 2019-03-05 Svarsdatum: 2019-03-13 Sista svarsdatum: 2019-03-13
Svar på skriftlig fråga