Tillgänglighet i boendet för äldre och funktionshindrade

Skriftlig fråga 2009/10:343 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 15 december

Fråga

2009/10:343 Tillgänglighet i boendet för äldre och funktionshindrade

av Siw Wittgren-Ahl (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Sverige liksom en stor del av den industrialiserade världen börjar få en stor grupp äldre. Många äldre bor i dag i flerfamiljshus. Dessa är inte alltid anpassade till de äldres fysiska förmåga och livssituation, något som gör det svårt för många av dem att bo kvar hemma.

Det finns sätt att hjälpa denna grupp människor att bo kvar. Ett sätt kan vara en tillgänglighetsanpassning av det befintliga beståndet. Det skulle kunna möjliggöras genom ekonomiskt stöd till de fastighetsägare som genomför förbättringar. Exempel på anpassningsåtgärder kan vara hissinstallationer, markarbeten för att tillgängliggöra entréer, automatiska dörröppnare och fysiska anpassningar av gemensamma utrymmen som tvättstugor. Även barnfamiljer skulle dra nytta av sådana förbättringar då barnvagnar kan vara svåra att förflytta i äldre hus.

Det statliga stöd som finns i dag riktar sig främst till anpassningar i lägenheten. Detta stöd kan endast sökas av individen. Som det var tidigare så var detta stöd riktat direkt till fastighetsägaren. Mot bakgrund av detta så vore det intressant att se över hur ett riktat stöd till fastighetsägarna skulle kunna se ut i framtiden. Målet måste vara att de som så önskar ska kunna bo kvar i sina lägenheter.

Min fråga är därför om statsrådet avser att ta några initiativ så att fler som drabbas av fysiska funktionshinder kan bo kvar i sina lägenheter.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-15 Anmäld: 2009-12-15 Besvarad: 2009-12-18 Svar anmält: 2009-12-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-18)