Tillgången till information vid tågkaos

Skriftlig fråga 2013/14:686 av Ardalan Shekarabi (S)

Ardalan Shekarabi (S)

till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

Med jämna mellanrum nås vi av nyheter om tågkaos på olika håll i landet. Tågproblemen drabbar människor som varje dag måste ta sig fram med tåget för att komma till sina jobb. Det innebär stora kostnader för varje person men också för samhället.

I tågkaosets spår kommer dessutom ytterligare problem som försvårar för resenärerna. Ett tydligt exempel är bristande kommunikation i samband med förseningar. Just nu har sträckan Uppsala–Stockholm drabbats av kraftiga förseningar och inställda tåg. Samtidigt fungerar inte informationen till förvirrade resenärer. Utlovade ersättningsbussar dyker inte upp och det är i det närmaste omöjligt att få veta om tågen faktiskt går eller inte.

Min fråga till statsrådet är:

Vad tänker statsrådet vidta för åtgärder för att öka resenärernas tillgång till tillförlitlig information i samband med tågkaos?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-06-12 Överlämnad: 2014-06-13 Besvarad: 2014-06-18 Sista svarsdatum: 2014-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga