Tillgången till flyg på landsbygden

Skriftlig fråga 2016/17:1591 av Mikael Dahlqvist (S)

Mikael Dahlqvist (S)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Det är med glädje som jag ser att regeringen har tagit landsbygdsfrågorna på allvar, och den nyligen genomförda utredningen från Landsbygdskommittén lyfter många viktiga frågor. För att Sverige ska kunna utvecklas och välfärden säkras krävs att hela landet får bidra till tillväxten. Det innebär att alla delar av landet också behöver goda kommunikationer. Därför säkrar staten tillgången till flygförbindelser till ett antal orter genom upphandlad flygtrafik. Utan denna flygtrafik skulle dessa orter och omgivande landsbygd få stora svårigheter att fortsätta att utvecklas, och företag på orterna skulle tvingas ompröva hur verksamheten är organiserad.

Flygförbindelserna är nu återigen utsatta för översyn, där Trafikverket än en gång ifrågasätter om trafiken ska finns kvar. Det är självklart att all verksamhet ska ifrågasättas, men för oss på de orter som det gäller är varje översyn en oroande period av osäkerhet. Sedan förra beslutet om förlängning har antalet passagerare ökat dramatiskt. Det är tydligt att flygtrafiken – och därmed närheten till större städer – varit en viktig faktor, som gjort det möjligt för företag och människor att bo kvar på landsbygden.

Förra gången Trafikverket gjorde en översyn krävdes det ett politiskt ingripande för att säkra trafiken till Värmland, och då med direktiv till Trafikverket att de skulle analysera om linjen hade en fortsatt positiv trafikutveckling, vilket de nu också har. Landsbygdskommittén har visat på vikten av fungerande flygtrafik, och statsrådet har själv gång på gång lyft behovet av en offensiv landsbygdspolitik.

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är därför:

 

Hur säkrar statsrådet, inom ramen för sitt ansvarsområde i regeringen, att den upphandlade flygtrafiken fortsätter, så att landsbygden och norra Värmland fortfarande har möjligheten att utvecklas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Besvarad: 1899-01-01 Inlämnad: 2017-06-13 Överlämnad: 2017-06-14 Anmäld: 2017-06-15 Sista svarsdatum: 2017-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga