Tillgången till brandbekämpningsmateriel

Skriftlig fråga 2017/18:1578 av Beatrice Ask (M)

Beatrice Ask (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

De omfattande skogsbränderna ställer stora krav på räddningstjänster runt om i landet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan också bistå med förstärkningsresurser från regionala depåer med mera.

Den omfattande verksamheten innebär emellertid att materiel snabbt förbrukas eller behöver saneras/vårdas. Det gäller inte minst brandslangar och effektiva pumpar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern och regeringen att vidta för att säkerställa att räddningsarbetet inte blir lidande på grund av materielbrist och att återställandet av olika depåer går snabbt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-07-17 Överlämnad: 2018-07-18 Sista svarsdatum: 2018-08-01 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga