Tillgången på pellets

Skriftlig fråga 2005/06:1301 av Hagberg, Christin (s)

Hagberg, Christin (s)

den 24 mars

Fråga 2005/06:1301 av Christin Hagberg (s) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Tillgången på pellets

Omställningen inom energisektorn pågår för fullt. Många byter i dag ut sin oljepanna och installerar en panna som man kan elda med exempelvis pellets. Detta har lett till en ökad efterfrågan av pellets. Tillgången på pellets är tidvis mindre än vad som krävs för att tillfredsställa behovet. Detta kan leda till att priset på sikt kommer att öka och att incitamentet för att byta panna därför delvis kan komma att avta. Min fråga till samhällsbyggnadsministern blir därför följande:

Vilka initiativ tänker ministern ta för att säkerställa att tillgången på pellets motsvarar efterfrågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-24 Anmäld: 2006-03-24 Besvarad: 2006-03-29 Svar anmält: 2006-03-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-29)