tillgång till telefon efter stormen

Skriftlig fråga 2004/05:1282 av Sandgren, Margareta (s)

Sandgren, Margareta (s)

den 18 mars

Fråga 2004/05:1282

av Margareta Sandgren (s) till statsrådet Ulrica Messing om tillgång till telefon efter stormen

Många människor drabbades hårt av stormen i januari. Bland annat har ett stort antal hushåll varit utan telefon. Vissa är det fortfarande. Dessutom har Telia Sonera uppgett att företaget av kostnadsskäl i en del fall inte är berett att laga telefonledningen. Det gäller fritidshus. Enligt uppgift finns ingen skyldighet att förse fritidshus med fast telefoni. Ett alternativ är mobiltelefon men problemet är att mobilnätet ännu inte är fullt utbyggt. Det är inte rimligt att människor som har abonnemang efter en naturkatastrof av det här slaget hamnar i en situation där de saknar tillgång till någon form av telefonförbindelse.

Jag vill fråga statsrådet vad hon är beredd att göra för att garantera medborgarna tillgång till telefonförbindelse.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-03-18 Anmäld: 2005-03-18 Besvarad: 2005-03-23 Svar anmält: 2005-03-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-03-23)