Tillgång till regionala flygplatser för civilförsvaret

Skriftlig fråga 2017/18:1504 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I sommar har det redan varit en lång torkperiod och många bränder har uppstått. Trots att våra räddningstjänster har varit på plats i tid och med stora styrkor har ändå inte brandbilarna tillräcklig styrka för att släcka eller få kontroll över bränderna.

Helikoptrar har behövts och försvaret har bidragit med det stödet. Vidare har man kallat på europeisk hjälp i form av två brandbekämpningsplan med specialutbildad personal från Italien. Detta utifrån erfarenheten man fick i samband med Salabranden, nämligen att flygbombning av bränder är nödvändigt.

Att dessa plan har en flygplats att landa på i närheten av branden är avgörande för att arbetet ska bli effektivt. Nu landade planen på Örebro flygplats, i närheten av branden utanför Kristinehamn.

Örebro flygplats är en regional flygplats och därmed en av de flygplatser som förekommit i debatten då regeringen önskat minska vårt flygande.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Hur ser ministern på tillgången till och situationen för våra regionala flygplatser runt om i Sverige utifrån ett krisberedskapsperspektiv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-15 Överlämnad: 2018-06-15 Anmäld: 2018-06-18 Svarsdatum: 2018-06-27 Sista svarsdatum: 2018-06-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga