Tillgång till grannlands-tv

Skriftlig fråga 2006/07:851 av Nylander, Christer (fp)

Nylander, Christer (fp)

den 14 mars

Fråga

2006/07:851 Tillgång till grannlands-tv

av Christer Nylander (fp)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Tillgången till grannlands-tv har varit viktig för kontakten och förståelsen i Öresundsregionen. Danskar och svenskar har lärt sig att förstå varandras språk, kultur och samhälle via tv. Nu när Öresundsregionen alltmer suddar ut gränsen mellan Sverige och Danmark blir möjligheten att följa grannlandets tv-utbud allt viktigare. Fler bor och arbetar på olika sidor om Öresund och då blir det också viktigt att ha tillgång till tv från den motsatta sidan.

I höst släcks det analoga nätet i Skåne. Detta kan, om inte andra beslut fattas, innebära kraftigt försämrade möjligheter att ta del av dansk tv. Det vore olyckligt för den fortsatta integrationen över sundet.

Efter släckningen av det analoga nätet i Stockholm kommer finsk public service-tv att sändas ut i det svenska digitala marknätet i Stockholmsområdet. Detta borde stå som förebild också vid övergången till digital-tv i Skåne.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att tillförsäkra att också skåningar kan ta del av grannlands-tv efter övergången till digital-tv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-14 Anmäld: 2007-03-14 Besvarad: 2007-03-21 Svar anmält: 2007-03-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-21)