tillgång till bredband till rimligt pris

Skriftlig fråga 2000/01:1181 av Juholt, Håkan (s)

Juholt, Håkan (s)

den 9 maj

Fråga 2000/01:1181

av Håkan Juholt (s) till näringsminister Björn Rosengren om tillgång till bredband till rimligt pris

Regeringen har som mål att alla medborgare i hela landet ska få tillgång till bredband till ett rimligt pris. Det är nödvändigt för att tillväxt och utveckling inte ska begränsas till några få regioner i Sverige. Att bredbandstjänster är tillgängliga för alla är också en fråga om demokrati. Vi ser nu oroande tecken på att regeringens ambitiösa mål när det gäller bredband inte kommer att förverkligas under överskådlig tid. Något som också är mycket oroande är de kraftiga prishöjningar på bredband som har aviserats. Det är nu nödvändigt att regeringen ökar ansträngningarna att snabbt nå målet om bredband för alla till ett rimligt pris. Risken är annars uppenbar att bredband blir en angelägenhet bara för dem som bor i tillväxtområdena och att marknadskrafterna styr tillgängligheten och prissättningen. Det var inte den utvecklingen regeringen tänkte sig när utbyggnaden av bredband presenterades.

Jag vill fråga näringsministern vilka åtgärder han tänker vidta för att förverkliga målet om bredband för alla till ett rimligt pris.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-05-09 Anmäld: 2001-05-15 Besvarad: 2001-05-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-28)