Tillgång till bank-id

Skriftlig fråga 2018/19:423 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Statliga myndigheter digitaliserar alltmer och vill att allt fler ska söka deras tjänster den vägen. Inte minst Arbetsförmedlingen styr hårt åt det hållet. Många får problem med digitaliseringen. Det kan handla om tillgång till dator, datorvana med mera. Men det kan också handla om att man blir nekad tillgång till bank-id. Många arbetssökande med utländsk bakgrund får avslag av banken med motiveringen att de inte kan tillgodogöra sig bankens information. Inte ens om de har goda färdigheter i engelska eller om de har tolk eller representanter från AF med sig blir de beviljade bank-id. Om bankerna anser att språkkunskaperna är ett problem borde de till exempel kunna ha information på andra språk eller godkänna tolk eller att medföljande myndighetspersoner bistår.

Bankernas hantering av bank-id förefaller leda till att människor får problem i kontakter med bland annat statliga myndigheter.

Jag vill därför fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att bankerna inte ska neka tillgång till bank-id?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-19 Överlämnad: 2019-03-20 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-03-27 Sista svarsdatum: 2019-03-27
Svar på skriftlig fråga