Tillförlitligheten i regeringens uttalanden

Skriftlig fråga 2019/20:238 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

När statsrådet Anders Ygeman var i Gävle påstods det att Gävle kommun skulle få 34,7 miljoner kronor extra år 2020. Nu visar det sig att det som påstods vara en ökning i själva verket är en minskning för Gävle kommuns del med 2 miljoner, vilket Gefle Dagblad skriver om på nyhetsplats. Det är motsvarande situation för de andra kommunerna i Gävleborg. Det som man trodde var en ökning är i själva verket en minskning. Det här väcker självklart frågan om kommunpolitiker, allmänheten och medierna kan lita på en budgetpresentation av regeringen.

Därför vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vad avser ministern att göra för att hantera situationen med kommunerna i Gävleborg så att de kan klara av sina åtaganden 2020, nu när försörjningsstöden ökar kraftigt i Gävleborg?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-22 Överlämnad: 2019-10-23 Anmäld: 2019-10-24 Sista svarsdatum: 2019-10-30 Svarsdatum: 2019-11-04
Svar på skriftlig fråga