tillfälligt uppehållstillstånd för irakier

Skriftlig fråga 2003/04:1212 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 14 maj

Fråga 2003/04:1212

av Lars Johansson (s) till statsrådet Barbro Holmberg om tillfälligt uppehållstillstånd för irakier

Enligt uppgift från Migrationsverket var det under månadsskiftet april/maj i år 6 650 irakier inskrivna som asylsökande. Av dessa är 4 982 så kallade öppna ärenden, det vill säga inget beslut är ännu fattat av Migrationsverket. Mot bakgrund av det osäkra läget i Irak har den genomsnittliga vistelsetiden i systemet blivit 593 dagar. Närmare 900 personer finns nu i EBO i Göteborg med omnejd utan att veta hur deras framtid kommer att bli. Det hela håller på att utveckla sig till en stor tragedi för många människor. Därför bör ett besked ges som tillfälligt kan skapa möjlighet för att något minska ovissheten. Vi vet att situationen i Irak på åtminstone kort sikt är mycket svår och att det därför inte är möjligt att nu verkställa avvisning. Vi har i Sverige haft liknande situationer för andra asylsökande från länder som Somalia, Afghanistan och Kosovo. Då har dessa grupper erhållit tillfälliga uppehållstillstånd så kallade TUT. Fördelen är att man ger en tydlig avsikt om att det sannolikt inte blir något uppehållstillstånd i Sverige, men att det inte går att verkställa avvisning. Personerna får en respit i sin egen livsplanering. Med TUT får personen en lite tydligare status, han eller hon får en kommunplacering, med bland annat tillgång till sjukvård.

Jag vill mot denna bakgrund fråga statsrådet Barbro Holmberg om det enligt hennes bedömning inte nu borde finnas förutsättningar för regeringen att fatta beslut om tillfälligt uppehållstillstånd så kallat TUT, för irakierna.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-05-14 Anmäld: 2004-05-18 Svar anmält: 2004-05-19 Besvarad: 2004-05-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-19)