Tillfällig vapenamnesti

Skriftlig fråga 2009/10:808 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 12 maj

Fråga

2009/10:808 Tillfällig vapenamnesti

av Luciano Astudillo (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Hittills har det i Sverige genomförts två vapenamnestier, den senaste 2007. Under den senaste vapenamnestin fick polisen in nära 14 000 vapen och 14 000 kilo ammunition. Polisnämnden i Malmö har i ett brev till Justitiedepartementet uttryckt en vilja om ytterligare en vapenamnesti.

Med tanke på den stora mängd vapen som polisen fick in vid det senaste tillfället är det ett rimligt antagande att illegala vapen minskar i omlopp vid en tillfällig amnesti. Möjligheten att vara anonym kan också tänkas bidra till att fler vapen lämnas in.

Min fråga till justitieministern är:

Är justitieministern beredd att ta initiativ till ytterligare en tillfällig vapenamnesti inom en snar framtid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-12 Anmäld: 2010-05-17 Svar anmält: 2010-05-20 Besvarad: 2010-05-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-20)