Tillfällig skattelättnad på bensin och diesel vid oroligheter i Mellanöstern

Skriftlig fråga 2019/20:723 av Edward Riedl (M)

Edward Riedl (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Med oroligheterna i Mellanöstern finns det en risk att oljepriset höjs rejält. Priset per liter bensin och diesel vid pump i Sverige kommer då att höjas rejält med dagens höga skatter. Peder Blohm Bokenhielm som leder Bensinupproret 2.0 har föreslagit att staten borde kunna sänka skatterna tillfälligt för att solidariskt kompensera landets bilister ifall priset på olja kraftigt höjs. Det handlar i grunden om att alla som jobbar och får Sverige att fungera faktiskt ska ha rimliga kostnader för att ta sig till och från jobbet med mera. Vid en kraftig prischock på oljan kan man faktiskt ställa sig frågan om det ska leda till kraftigt förstärkta intäkter för staten på bilisternas bekostnad.

Mot den bakgrunden vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Kan ministern tänka sig att sänka skatten på bensin och diesel ifall oroligheterna i Mellanöstern gör att priset på olja höjs kraftigt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-07 Överlämnad: 2020-01-07 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-15 Sista svarsdatum: 2020-01-15
Svar på skriftlig fråga